Istallationer, service och underhåll för företag

Jakobtadsföretaget Pietec Ab erbjuder service-, installations- och underhållstjänster för företag och industrin. Vi är specialicerade på elarbete och automationslösningar; planering, installationer och programmering. Vi utför även service och reparationer på Kemppi svetsmaskiner och -aggregat. Granskningar, service och reparationer av lyftdörrar är en del av vårt serveiceutbud.

Välkommen till Pietec

Elservice och -installationer

Vi kan det mesta inom el. Förutom traditionella eljobb behärskar vi även automatik och logik. Hos oss finns lösningen.

Automationslösningar

Vi har stor erfarenhet och kunskap om Omrons automationslösningar. Vi kan bistå under hela projektets gång, allt från planering och installation till service och underhåll.

Försäljning

Vi kan förmedla det elmaterial du behöver: allt från kablar till krävande elektronikkomponenter.

Planering

När du köper tjänster av oss kan du lita på våra planeringskunskaper. Vi är alltså med i projektets alla skeden.

Programmering

Logikprogrammering av Omrons och ABB:s kringutrustning hör till våra specialkunskaper. Vi behärskar logikprogrammering.

Konsultation

Var hittar du projektets övriga aktörer? Vilka är projektets långsiktiga effekter? På dessa och andra frågor svarar vi mer än gärna.