Yhteystiedot

Pietec Oy Ab
Jakobsgatan 41D
68600 Jakobstad

Telefon: +358 6 7810 610

Fax: +358 6 7810 619

E-post: info@pietec.fi

Steve Ekström

VD, Automation

Tero Aro

Försäljning

Kennet Hanhisuanto

Arbetsmottagning, arbetsledning, lyftar

Andreas Ek

Tekniskt stöd

Toni Kuusela

Service och validering av svetsmaskiner