Solenergisystem

Solenergisystem är en lönsam investering som producerar el i tiotals år, årligen t.o.m. 5-15 % av investerade medel. När elpriset stiger blir ditt solkraftverk lönsammare och elräkninger förmånligare.

Solenergi blir lönsamt även i husbolag efter att Arbets- och industriministeriet förberedde en lagändring som kom ikraft i början av 2021. Husbolagets invånare kan nu enklare dra nytta av elproduktionen utan överföringsavgifter och skatter. Genom lagändringen blir återbetalningen på satsat kapital snabbare än förrut.

Solenergisystem med nyckel i hand -princip från din Scannoffice partner

Försäljning och förfrågningar: Tero Aro, tel. 044 781 0613, e-post tero.aro@pietec.fi