Svetsmaskinservice

Vi är auktoriserad Kemppi servicepartner. Vi är därmed berättigade att utföra garantiarbeten på Kemppi svetsmaskiner. Därtill utför vi service och reparationer på alla svetsmaskiner, oberoende av märke, utanför garantitiden.

Vi gör även årliga valideringar på svetsmaskiner. Tillsammans kommer vi överens om när granskingarna görs hos er. Vi kommer ut på plats och gör granskningarna när det åsamkar minsta möjliga olägenhet för ert dagliga produktionsarbete.

  • Kemppi garantireparationer
  • service och reparationer av svetsmaskiner
  • validering av svetsmaskiner